Salaris Totaal Service Salaris Totaal Service Salaris Totaal Service

 

Salaris Totaal Service

Heetkamp 14
8075 CL ELSPEET
Nederland

Telefoon: 0577 - 490606
Mobiel: 06 - 51 30 56 31
Email: info@salaristotaalservice.nl

Looncontrole: de buffer tussen u en de Belastingdienst

De Belastingdienst controleert in principe eens in de vijf jaar de loonadministratie. Onjuistheden leiden tot forse naheffingen, veelal gebruteerd. Naheffingen kunnen oplopen tot 200%.

In deze situatie bent u als werkgever per definitie in het defensief en geconfronteerd met de gevolgen van verkeerd gecommuniceerde afspraken in het verleden. De oplossing ligt voor de hand: Salaris Totaal Service is u graag van dienst om met u, of namens u, op te treden richting Belastingdienst bij deze traditionele “controle van de boeken”. Al vanaf de voorbereidingen hiervoor tot en met het eindgesprek met de fiscus begeleiden wij u professioneel.

Alert op aanpassingen

De uitkomsten van dit fiscaal onderzoek verwerken wij vervolgens in uw salarissysteem. Of voeren deze als aanpassing in uw arbeidsvoorwaarden door. Salaris Totaal Service adviseert en begeleidt u hierin.
 

Horizontaal toezicht

Op dit moment vindt er een cultuuromslag plaats bij de Belastingdienst. Vroeger was er vooral sprake van wantrouwen. En de controle vond altijd achteraf plaats, op reeds afgesloten aangiftejaren. De Belastingdienst laat nu zien dat het ook anders kan en stelt vertrouwen voorop. Zij zal in de toekomst het toezicht van het verleden naar het heden en de toekomst verschuiven (van verticaal toezicht naar horizontaal toezicht). Ook kunt u afspraken met de Belastingdienst maken over de wijze waarop de werkverhouding tussen de werkgever en de Belastingdienst plaatsvindt. De werkwijze van Salaris Totaal Service is reeds gericht op deze samenwerking met de fiscus waarbij de basis transparantie, begrip en vertrouwen is. 

Salarisscan: secuur & solide

Het bezitten van een correcte salarisadministratie is van groot belang voor meerdere partijen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat bedrijven naheffingen en boetes opgelegd krijgen als gevolg van onjuistheden in de salarisadministratie.

Het ingeven van een verkeerd cijfer of een onjuiste interpretatie van de wetgeving kan vervelende en verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijf, uw werknemers en uzelf. En hierdoor krijgen belastingdienst, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij onjuiste gegevens aangeleverd.

Salarisscan: secuur & solide

Salaris Totaal Service helpt u inzicht te krijgen in de juistheid van uw salarisadministratie door middel van een salarisscan. Op basis van een vragenlijst, een interview en beoordeling van uw salarisstroken controleren wij de juistheid.

Alles in overleg

In overleg bepalen wij hoever de controle kan plaatsvinden. Dit kan een scan zijn waarbij alleen de salarisstroken worden nagezien op de juiste toepassing van de diverse loonheffingen, tabel en/of tijdvaktoepassingen en juiste berekeningen van pensioenpremies voor werknemer en werkgever.

Ook uitgebreide scan mogelijk

Ook een uitgebreide scan is mogelijk. Hierbij toetsen wij de juistheid van CAO- toepassingen, analyseren wij de arbeidsvoorwaarden en controleren wij zelfs pensioennota’s.